Knihovna šablon (267)

Templates = Knihovna šablon

Jedná se o knihovnu šablon e-aukčních případů, která vychází ze zkušeností z desetitisíců realizovaných elektronických aukcí.

Co je šablona?

Šablony jsou dokumenty, vycházející z osvědčených nastavení e-aukcí. Slouží především ke zjednodušení celého procesu vyhlášení, kontroly a kvalifikace výběrového řízení. Jsou souborem doporučených postupů, vhodných podmínek a doporučujících komentářů k rozmanité škále soutěžených komodit. Šablony slouží nákupcům k úspěšné realizaci elektronického výběrového řízení. Mohou pomoci vytěžit maximum z výhod, které e-aukce nabízejí jako finanční a časové úspory, transparentní průběh výběrového řízení apod. Šablony jsou přednostně určeny pro software PROebiz, ale jsou kompatibilní i s jinými e-aukčními nástroji.

Zapojte se do tvorby nových šablon

Počítáme s tím, že služba bude i v budoucnu zdarma pro ty, kteří se budou aktivně podílet na rozšiřování knihovního fundusu a mají chuť a zájem sdílet své zkušenosti s ostatními formou poskytování podkladů nebo tvorbou nových šablon.