Knihovna šablon (267)

Zdravotnictví

Název Zobrazeno Vytvořil Jazyky
Antiepileptika, cytostatika a návykové látky 29x NAR marketing s.r.o.
Defibrilátory 6x NAR marketing s.r.o.
Chirurgické a zdravotnické nástroje 20x NAR marketing s.r.o.
Infuzní spojovací hadičky 16x NAR marketing s.r.o.
Injekční jehly, stříkačky a katétry 21x NAR marketing s.r.o.
Léčiva 14x NAR marketing s.r.o.
Lékařské prohlídky 11x NAR marketing s.r.o.
Monitorovací systém 12x NAR marketing s.r.o.
Nemocniční lůžka a stolky 5x NAR marketing s.r.o.
Operační pláště 19x NAR marketing s.r.o.
Sanitní vůz 6x NAR marketing s.r.o.