Knihovna šablon (267)

Zdravotnictví

Název Zobrazeno Vytvořil Jazyky
Antiepileptika, cytostatika a návykové látky 27x NAR marketing s.r.o.
Defibrilátory 4x NAR marketing s.r.o.
Chirurgické a zdravotnické nástroje 18x NAR marketing s.r.o.
Infuzní spojovací hadičky 14x NAR marketing s.r.o.
Injekční jehly, stříkačky a katétry 19x NAR marketing s.r.o.
Léčiva 12x NAR marketing s.r.o.
Lékařské prohlídky 8x NAR marketing s.r.o.
Monitorovací systém 10x NAR marketing s.r.o.
Nemocniční lůžka a stolky 3x NAR marketing s.r.o.
Operační pláště 17x NAR marketing s.r.o.
Sanitní vůz 4x NAR marketing s.r.o.