Knihovna šablon (267)

Stavebnictví

Název Zobrazeno Vytvořil Jazyky
Bagrovací čerpadlo 10x NAR marketing s.r.o.
Cihly a malta 12x NAR marketing s.r.o.
Cyklostezka (se sankcemi za nedodržení podmínek) 45x NAR marketing s.r.o.
Cyklostezka městského parku 17x NAR marketing s.r.o.
Dětské hřiště 12x NAR marketing s.r.o.
Dětské hřiště - stavební práce 13x NAR marketing s.r.o.
Geodetické služby 5x NAR marketing s.r.o.
Chromitový písek 4x NAR marketing s.r.o.
Kamenivo 2x NAR marketing s.r.o.
Malířské a natěračské práce 4x NAR marketing s.r.o.
Mostový jeřáb, 12,5 tun 12x NAR marketing s.r.o.
Nástavba a zastřešení terasy 9x NAR marketing s.r.o.
Nátěrové hmoty 8x NAR marketing s.r.o.
Odstraňovače graffiti a nátěrů 1x NAR marketing s.r.o.
Oprava epoxidových podlah 4x NAR marketing s.r.o.
Oprava kanalizace 18x NAR marketing s.r.o.
Parkoviště 28x NAR marketing s.r.o.
Pronájem buldozerů 1x NAR marketing s.r.o.
Překližky, dřevotřískové a dřevovláknité desky 4x NAR marketing s.r.o.
Rekonstrukce a zateplení štítové stěny haly 20x NAR marketing s.r.o.
Rekonstrukce fotbalového hřiště 9x NAR marketing s.r.o.
Rekonstrukce schodiště 13x NAR marketing s.r.o.
Rekonstrukce školních učeben 11x NAR marketing s.r.o.
Stavební úpravy objektu mateřské školy 15x NAR marketing s.r.o.
Sušený písek 1x NAR marketing s.r.o.
Školení - práce ve výškách a nad volnou hloubkou speciální horolezeckou technikou 2x NAR marketing s.r.o.
Venkovní hrací plochy 2x NAR marketing s.r.o.
Výměna a oprava stavebních výplní 8x NAR marketing s.r.o.
Výměna oken I. 31x NAR marketing s.r.o.
Výměna oken II. 18x NAR marketing s.r.o.
Výměna výtahů 35x NAR marketing s.r.o.
Výměna výtahů s důrazem na termín realizace 5x NAR marketing s.r.o.
Výstavba haly 24x NAR marketing s.r.o.
Výstavba optických tras 6x NAR marketing s.r.o.
Výstavba vodovodu 6x NAR marketing s.r.o.
Výškové práce 6x NAR marketing s.r.o.
Zateplení fasády dvou obytných domů 14x NAR marketing s.r.o.