Knihovna šablon (267)

O softwaru PROebiz

PROebiz je software, který umožňuje realizaci elektronických aukcí, které se využívají k nákupu, prodeji či poptávce komodit. Nahrazuje běžné obálkové metody výběrových řízení a přidává možnost soutěžit o cenu a další podmínky.

Umožňuje nakupovat v objektivizovaných cenách a snižuje o polovinu transakční náklady a potřebný čas. Přispívá také k transparentnímu průběhu výběrových řízení a umožňuje jednoduchou kontrolu a dohledání všech proměnných. Slouží především firmám, městům a obcím, nemocnicím a dalším institucím.

V prostředí PROebiz se k 1.1.2012 uskutečnilo 62 505 úspěšných on-line výběrových řízení (e-aukcí) pro více než 1 500 subjektů v Česku, na Slovensku a v Polsku. Do roku 2009 jsme e-aukce zaváděli, od roku 2010 se naše činnost soustředí na stabilizaci a standardizaci využívání e-aukcí a jejich uplatnění ve všech typech vyjednávání a téměř u všech nákupních komodit.